ორგენერგომშენი -

საინჟინრო და საკონსულტაციო კომპანიაა

„ორგენერგომშენის“ საქმიანობის საგანია: ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების განსახორციელებლად საპროექტო, საძიებო და სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულება; სამშენებლო ინდუსტრიის ობიექტების, მათ შორის სამშენებლო და საწარმოო ბაზების პროექტირება; მოწინავე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენების გათვალისწინებით მშენებლობის ორგანიზაციისა და წარმოების პროექტების დამუშავება და დანერგვის პროცესში ტექნიკური ზედამხედველობა (ინსპექტირება); პროექტების ექსპერტიზა;

დეტალურად

პროფესიონალთა გუნდი

ჩვენ გვყავს პროფესიონალ ექსპერტთა ჯგუფი და პარტნიორი კომპანიები, რომლებიც მზად არიან შეასრულონ რთული პროექტები.

დიდი გამოცდილება

კომპანიას აქვს მდიდარი გამოცდილება ჰესების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში მომსახურების საქმეში, იხ. ჩვენი პროექტები / სერვისები.

ჩვენი პოტენციალი

იხილეთ ჩვენი შესაძლებლობები და შეთავაზება „კონტრაქტორი“ და „დამკვეთი“ კომპანიებისათვის „ტექნიკური დახმარების“ ფარგლებში.